Pogosta vprašanja

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v pogovorni Slovenščini sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje nas varuje pred visokimi stroški, ki nastanejo, če se poškodujemo ali zbolimo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da oseba Janez Novak nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja (uredi si ga lahko na ZZZS), nima kritih stroškov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, čeprav plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje nas varuje pred visokimi stroški, ki lahko nastanejo v primeru težje bolezni ali težje poškodbe.

PRIMER: Andrej Novak je žagal v gozdu. Pripetila se je nezgoda in nad zapestjem mu je motorna žaga odžagala roko. Kirurški poseg, rehabilitacija in vse ostale zdravstvene storitve so presegle 20.000 eur, od tega je dopolnilno zdravstveno zavarovanje pokrilo več kot 2000 eur stroškov zdravstvenih storitev.

POMEMBNO: Bistveno je, da imamo zdravstveno zavarovanje sklenjeno preden zbolimo ali se poškodujemo, saj moramo v nasprotnem primeru znesek, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje kriti iz lastnega žepa.

Če nimate sklenjenega obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma si obveznega zdravstvenega zavarovanja ne nameravate skleniti v bližnji prihodnosti oziroma si obveznega zdravstvenega zavarovanja sploh ne morete urediti (velja za tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev ZZZS), je sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nesmiselno.

Brez sklenjenega obveznega zdravstvenega zavarovanja boste morali stroške zdravstvenih storitev plačati sami v celotnem znesku.

Kmečka logika nam pravi, da nobena storitev ni brezplačna in obisk zdravnika ni nobena izjema. Če nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja, moramo zdravstveno storitev plačati iz lastnega žepa.

Predpostavimo, da zdravstvena storitev (obisk pri zdravniku) stane 100 eur.

V Sloveniji obstajajo 3 možnosti:

 • Celoten znesek 100 eur plačamo sami
 • Imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilnega pa ne (v povprečju 30 eur plačamo sami)
 • Imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje (strošek =0 eur saj celoten znesek plačata ZZZS in izbrana zavarovalnica)
 • Osnovna logika nam torej pove, da nam manjše zdravstvene težave: prehlad, alergije, nahod, lažje in manjše poškodbe ne bodo povzročile večjih težav tudi če nimamo sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj stroški v tem primeru verjetno ne bodo presegli 100 eur.

Velike težave pa bomo imeli v primeru hujše prometne nesreče, težje bolezni ali poškodbe, saj v teh primerih stroški zdravstvenih storitev lahko dobesedno presežejo vse meje razuma.

Pri obisku zdravnika lahko torej zdravstvene storitve doplačujemo iz lastnega žepa ali vsak mesec plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in nam pri obisku zdravnika ni potrebno doplačevati zdravstvenih storitev. Vsaka zdravstvena storitev ima svojo ceno cialis 20mg price. Sicer obstajajo tudi zdravstvene storitve, kjer obvezno zdravstveno zavarovanje krije 100% oziroma celotno vrednost zdravstvene storitve, vseeno pa moramo v večini primerov del vrednosti zdravstvene storitve doplačati iz lastnega žepa. Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam omogoča, da nam ni potrebno iz lastnega žepa doplačevati stroškov zdravstvenih storitev. Za lažjo predstavo je pomemben podatek, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje v povprečju krije 30% celotnih stroškov zdravstvene storitve.

V googlovih iskalnikih pogosto najdemo iskanja:

 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje boniteta – v tem primeru prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, letna premija se v takšnem primeru zaposlenemu šteje v dohodnino. vseeno v veliki večini primerov primerov zaposleni dopolnilno zavarovanje plačujejo iz neto plače kjer je bila dohodnina že obračunana.
 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec – enako kot v gornjem primeru zavarovalno premijo plačuje delodajalec, premija pade kot boniteta v dohodnino in posledično zaposleni na to plačano premijo ob poračunu dohodnine plača davek skladno s tem v katerem dohodninskem razredu se nahaja. Kot smo povedali že v gornjem primeru je praksa, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje zaposlen sam iz svoje neto plače.
 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje DA ali NE– v svoji osnovi je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prostovoljno kar pomeni, da nas nihče ne more prisiliti, da si ga plačujemo. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da če ga ne sklenemo pravočasno nam lahko prične veljati šele čez 3 mesece. V treh mesecih lahko nastanejo nepojemljivo visoki stroški. Hkrati moramo vedeti, da za vsako leto, ko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne plačujemo nam raste pribitek na premijo 3% letno. PRIMER: Štefan Novak se je zaposlil s 1.1.2006, vendar od takrat ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Danes je zbolel in potrebuje draga zdravila, ki ga stanejo 100eur mesečno(doplačilo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Ker Štefan 13 let ni plačeval DZZ bo imel 39% višjo mesečno premijo. Država je torej zakon o zdravstvenem varstvu spisala na način, če za DZZ ne boste plačevali danes, boste pa toliko več na starost, ko boste DZZ z veliko verjetnostjo potrebovali. Odločitev DA ali NE pa je popolnoma vaša.
Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

Prebivalci Slovenije smo navajeni, da pridemo k zdravniku, pokažemo zdravstveno izkaznico, zdravstveno osebje nas oskrbi in dobimo še brezplačna zdravila, ki jih le še prevzamemo v lekarni.

Ker nihče nikoli nič ne plača, vlada vsesplošno prepričanje, da je vse brezplačno. Stara mama dobi kup zdravil, ker pa jo soseda prepriča, da jemanje teh zdravil ni nujno, da bo morda bolje, če jih sploh ne vzame,… jih le ta vrže v smeti, saj so brezplačna!

Zavarovalnica je za ta zdravila plačala 4500 eur,… če bi stara mama plačala 45 eur oz. 1% cene, najverjetneje ta zdravila ne bi končala v smeteh in davkoplačevalci bi prihranili 4500 eur.

Torej, zdravstvo v Sloveniji ni zastonj, saj zdravniki, medicinske sestre in ostalo zdravstveno osebje dobivajo plače, potrebno je vzdrževanje, čiščenje, izgradnja novih zdravstvenih objektov. Cene zdravil, aparatur in drugih medicinsko tehničnih pripomočkov so vsako leto višje.

Logično. Poleg tega velja: »starejše kot je prebivalstvo, višja je cena zdravstvenih storitev na prebivalca«.

V Sloveniji se za zdravstvo porabi letno cca. 3200 milijonov eur. Od tega ZZZS zbere 2300 milijonov eur, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pride cca. 450 milijonov eur, preostalih 450 milijonov eur pa plačamo uporabniki zdravstvenih storitev sami iz lastnega žepa.

Zdravstveno zavarovanje nas torej varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. V primeru težje nezgode ali težje bolezni, kjer je potrebno večmesečno zdravljenje so stroški lahko enormni.

PRIMER: Miha Novak je obiral češnje, in padel z lestve. Poškodoval si je hrbtenico. Potreben je bil operativni poseg na hrbtenici. Stroški zdravstvenih storitev so znašali 4698 eur od tega je dopolnilno zdravstveno zavarovanje krilo 470 eur. V ceni niso všteti stroški rehabilitacije v zdravilišču in dolgotrajne fizioterapije.

Otroci in mladina imajo dokler se šolajo(imajo status študenta, dijaka oziroma so mlajši od 18 let) s strani države krito obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pop over to these guys. Ko se študent ali dijak redno zaposli, mu obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa mora plačevati iz lastnega žepa. Če študent ali dijak izgubi status študenta in ima dohodke, si mora sam plačevati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dne 1.5.2019 znaša cena obveznega zdravstvenega zavarovanja 24,24 eur mesečno. Če študent, ki izgubi status študenta nima prihodkov lahko za kritje obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaprosi na najbližjem centru za socialno delo. Enako velja za vse osebe brez prihodkov, ki so socialno ogrožene. Čim prej naj se zglasijo na najbližjem centru za socialno delo, kjer jim bodo uredili obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kje preverim ali imam urejeno zdravstveno zavarovanje? Zdravstvene kartice izdaja ZZZS(Zavod za zdravstveno zavarovanje republike Slovenije) Na spletni strani ZZZS lahko v vsakem trenutku preverite ali imate urejeno obvezno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vtipkate le številko zdravstvene kartice. To je 9 mestna močno odebeljena številka nad imenom na vaši zdravstveni kartici.

Ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko preverite TUKAJ.

Obstajajo seveda tudi primeri, ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje je urejeno, ni pa to še vidno na zdravstveni izkaznici. Zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje praviloma potrebujejo nekaj dni, da podatke vnesejo v sistem in izdelajo polico. v teh primerih račun, ki ga prejmemo pri zdravniku preprosto plačamo, ko plačamo prvo položnico, pa plačani račun slikamo s telefonom in pošljemo sliko po e-pošti na izbrano zavarovalnico. Zraven pripišemo še številko bančnega računa in zavarovalnica nam bo povrnila plačani znesek.

Pomembno je torej, da vemo, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije celotnih stroškov zdravstvenih storitev. Z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem imamo krite stroške zdravstvenih storitev celoti.

Delež celotne zdravstvene storitve, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zelo različen. Pri zobozdravstvenih storitvah je delež, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje 90%, v primeru rakavih obolenj pa je ta delež 0% oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje krije  100% cene zdravstvene storitve.

V zgornjem primeru smo izpostavili 2 ekstrema. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije približno 30% cene celotne zdravstvene storitve.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Prebivalci Slovenije imamo 2 možnosti: lahko vsak mesec plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ali pa pri vsakem obisku zdravnika doplačamo del celotnega stroška zdravstvene storitve pop over to these guys. Vse seveda ob predpostavki, da imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prednost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej v tem, da nam pri zdravniku ni potrebno ekstra plačevati.

Osnovna logika nam pove, da dražja kot je zdravstvena storitev, več bo doplačila. Povprečno krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje 30% celotnega stroška zdravstvene storitve.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo uvedeno leta 1999, vzrok je bil pomanjkanje denarja v zdravstvenem sistemu, kljub temu, da v Sloveniji delavci s povprečnimi dohodki plačujejo enega najvišjih prispevkov za zdravstvo na svetu.

Neto plača          Prispevek delavca    Prispevek delodajalca (oba prispevka v blagajno ZZZS)

 600 eur                    52 eur           +             52eur                =104 eur

1200 eur                  120 eur          +             120eur              =240 eur

4000 eur                 550 eur          +           550eur               =1100 eur

 

V Nemčiji imajo socialno kapico, kar pomeni, da je najvišji prispevek  v zdravstveno blagajno 800 eur mesečno. Višje kvalificirani kadri so v Sloveniji preveč obdavčeni, kar se kaže v enosmernem toku oziroma begu možganov iz Slovenije.  Nekonkurenčnost gospodarstva pomeni vedno več upokojencev in vedno manj delovno aktivnega prebivalstva. Vse to je seveda na dolgi rok nevzdržno.

V Sloveniji 20% najbolje plačanih delavcev prispeva v zdravstveno blagajno 43% vsega denarja.  80% denarja iz zdravstvene blagajne pa porabijo tisti, ki prispevajo minimalno ali nič.

Ekonomisti torej ugotavljajo, da zdravstveni sistem Slovenijo dela kadrovsko nekonkurenčno, saj da je naravnan preveč solidarno saj dobro plačani kadri zaradi visokih prispevkov bežijo v tujino.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nas torej ščiti pred gromozanskimi stroški, ki lahko nastanejo, če resneje zbolimo ali se težje ponesrečimo.

PRIMER: Maja Novak je igrala odbojko. Pri igri se je zaletela v soigralko, nerodno stopila in si poškodovala koleno. Poškodba je bila tako huda, da je specialist ugotovil, da je edina možnost zamenjava kolenskega sklepa. Stroški operacije so znašali 6018 eur, od tega je dopolnilno zdravstveno zavarovanje krilo 602 eur.

Ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje obvezno? Pravo ime je prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in že ime nam pove, da je to PROSTOVOLJNO zavarovanje, saj nas nihče ne more prisiliti, da bi ga plačevali.

Doplačila brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja-Pri najtežjih primerih zdravstvenih storitev(npr. rakava obolenja) krije obvezno zdravstveno zavarovanje 100% vrednosti zdravstvene storitve. Tudi porod, kjer je cena zdravstvene storitve 1500-5000 eur je 100% krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Že pri transplantaciji organov pa se zadeva močno zaplete, saj takšne operacije stanejo tudi 200.000 eur in več, obvezno zdravstveno zavarovanje pa v teh primerih krije 90% stroškov celotne zdravstvene storitve.  Da ne bo kdo mislil, da smo napisali kakšno ničlo preveč, bomo znesek 200.000 eur zapisali še enkrat.

V iskalnikih ljudje pogosto vpisujejo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje zakaj, dopolnilno zdravstveno zavarovanje rehabilitacija

Kot smo že povedali nas zdravstveno zavarovanje ščiti pred visokimi stroški zdravstvenih storitev, ki lahko nastanejo. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% stroškov zdravstvenih storitev. Pri obisku osebnega zdravnika ne boste imeli težav tudi, če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja saj nekaj ali nekaj deset eurov ne predstavlja večje težave. Čim pa resneje zbolite ali se težje poškodujete, stroški zdravljenja hitro presežejo nekaj 10.000 eur. Zato si morate v primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne plačujete obvezno postaviti vprašanje: Ali bom v takšnem primeru zmogel/zmogla plačati nekaj 1000 eur iz lastnega žepa?

PRIMER: Pavle Novak je padel s kolesom in si težje poškodoval roko. Potrebna je bila operacija roke. Cena operacije po ceniku je bila 3184 eur. Ker Pavle Novak ne plačuje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je iz lastnega žepa moral plačati 955 eur.

 

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ponujajo tri zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica.

Storitev je pri vseh ponudnikih popolnoma enaka.

Kot smo že povedali, smo prebivalci Slovenije navajeni, da pri zdravniku le pokažemo zdravstveno izkaznico in zdravstveno osebje poskrbi za nas.

Medicinska sestra pa pri našem obisku le preveri na naši zdravstveni izkaznici ali imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej pri vseh ponudnikih zajema enako košarico zdravstvenih storitev, medicinsko osebje torej preveri le ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje je urejeno.

Razlika med posameznimi zavarovalnicami je torej le v:

 • ceni zavarovanja (komercialni in drugi popusti niso mogoči, cena je za vse zavarovance enaka, mogoč je le zakonsko določen 3% maksimalni popust, ki ga lahko dobite le pri Vzajemni) https://farmacie-romania.com/kamagra-pret/
 • ugodnostih, ki jih posamezna zavarovalnica ponuja ob sklenitvi
 • dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, ki jih lahko sklenete le če ste zavarovanec določene zavarovalnice

Tu gre za dodatno: zavarovanje zob, drugega mnenja, zavarovanje brez čakalnih vrst, zavarovanje za operacijo v tujini, zavarovanje za zdravila na beli recept, manjše operacije, fizioterapijo, specialistične preglede, diagnostične preiskave, hitri dostop do specialista, pomoč na domu, poleg tega se lahko dodatno nezgodno zavarujete ter zavarujete za smrt, operacije in težje bolezni.

Upoštevati je potrebno tudi paketne popuste, ki smo jih deležni pri posamezni zavarovalnici. Dejstvo je, da ima Vzajemna večino časa najnižjo premijo, toda pri Triglavu in Adriatic Slovenici smo v primeru sklenitve zavarovanja deležni PAKETNEGA POPUSTA zaradi več sklenjenih zavarovanj, ki je lahko višji kot je razlika v premiji med zavarovalnicama.

Hkrati morate biti pozorni na zakonsko določen maksimalni 3% popust. Le tega trenutno obračunava le še Vzajemna. Premija je pri Triglavu in Adriatic Slovenici enaka za vse zavarovance. Predvsem morate biti pozorni na dejstvo, da 3% popust pri Vzajemni dobite v primeru plačila preko trajnega naloga, odtegljaja od plače in enkratnega plačila za celo leto.

POZOR: Upokojenci v primeru odtegljaja od pokojnine niso deležni 3%popusta, zato je za njih ugodneje da se odločijo za plačilo preko trajnega naloga(SEPA nalog).

Pogosto se dogodi, da naša premija na položnici ni enaka, kot položnica našega znanca ali znanke. V vseh teh primerih svetujemo, da kontaktirate vašo zavarovalnico kjer vam bodo podrobneje obrazložili zakaj plačujete drugačno ceno kot vaš znanec.

Do razlik pride predvsem zaradi sledečih zadev:

 • poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imate sklenjeno še drugo zavarovanje(za tujino, nezgodno zavarovanje,..)
 • zavarovanja niste sklenili pravočasno in imate posledično doplačilo na premijo
 • znanec uveljavlja zakonsko določen maksimalni 3% popust

Drugi popusti v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči. Komercialni, skupinski, brez škodni,… popusti so mogoči v primeru zavarovanja premoženja, medtem ko v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči.

Ugotovili smo torej, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje enako pri vseh zavarovalnicah-storitev je popolnoma enaka. Razlike so le v: ceni, ugodnostih, popustih in paketih.

PRIMER: Maja Novak je padla na ledu in si poškodovala zapestje. Potrebna je bila operacija zapestja. Poseg po ceniku stane 980 eur-celotna storitev. Ker Maja Novak ni imela dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je morala plačati 238 eur iz lastnega žepa. Glavna razlika je torej ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo sklenjeno ali pa nimamo sklenjenega in moramo v primeru bolezni ali nezgode oziroma v primeru ne nujnih zdravstvenih posegov plačevati iz lastnega žepa.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se pravilno imenuje PROSTOVOLJNO dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Poudarek je na besedi prostovoljno, saj nas nihče ne more prisiliti, da ga sklenemo.

Kljub temu, da je zavarovanje prostovoljno, ga ima sklenjenega več kot 95% zavezancev, saj se večina državljanov RS zaveda, da so v primeru hujše nesreče ali nezgode stroški zdravstvenih storitev lahko enormni, poleg tega pa če zamudimo rok za sklenitev, nas lahko doleti čakalna doba in permanentno višja premija, če se v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vključimo naknadno (če zamudimo zakonsko predpisane roke).

Kdo vse si mora urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kdaj si ga mora urediti  točno določa  zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Načeloma pa si morajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje na novo urediti študentje in dijaki:

 • ki izgubijo status študenta ali dijaka
 • ki se zaposlijo
 • ki odprejo svoj s.p. ali d.o.o.
 • ki diplomirajo-ministrstvo za zdravje v 2.dneh izve, da je oseba Janez Novak diplomirala in posledično ostala brez statusa študenta
 • ki dopolnijo 26 let

Poleg njih si morajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti osebe:

 • ki so zaposlene pa si ne plačujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • ki jim je Center za Socialno Delo kril stroške dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa jim le teh ne krije več
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej priporočljivo skleniti pravočasno, to je znotraj zakonsko predpisanega roka, ki znaša mesec dni. Če rok zamudimo, se moramo zavedati, da nas bosta doleteli 2 zakonsko določeni kazni, ki sta najlepše opisani v spodnjih primerih.
PRIMER 1: Ana Novak je študentka, ki je izgubila status študenta. Že pred poletjem je sklenila, da bo oktobra za pol leta odpotovala v London in se prepričala kako je živeti v velemestu farmacie-romania.com. Uredila si je tudi zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Pri vseh zadevah pa je pozabila na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pred novim letom se je vrnila domov in nerodno stopila pri hoji po stopnicah. Potrebna je bila operacija noge, cena zdravstvene storitve je bila 3184 eur. Ker Ana ni imela sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je morala iz lastnega žepa plačati 955 eur. Prvo kar je Ani padlo na pamet ob poškodbi je bilo, da si mora takoj urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Problem, ki se pri tem pojavi je to, da če zamudiš zakonsko določen rok , ki znaša mesec dni, je to, da lahko zavarovanje v takšnem primeru sklenemo zavarovanje le s tri mesečno čakalno dobo, kar pomeni, da nam zavarovanje prične veljati šele čez 3 mesece. Ana seveda ni mogla čakati tri mesece s poškodovano nogo, zato je znesek doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja plačala iz lastnega žepa.
PRIMER 2: Lojze Novak je upokojenec, ki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni nikoli plačeval. Pravi, da je bil vedno zdrav, da on zdravnika ne potrebuje oziroma , da ga do nedavnega ni potreboval. Nedavno se je Lojze soočil z zdravstvenimi težavami, pojavile so se bolečine v predelu srce. Pri vsakem obisku zdravnika je moral doplačevati oziroma plačevati za zdravstvene storitve. Na koncu mu je kardiolog povedal, da bo potrebna operacija srčnih zaklopk. Cena zdravstvene storitve znaša 24626 eur od tega bo Lojze  2463 eur plačal iz lastnega žepa. Lojze je brez denarja z nizko pokojnino in sploh ne ve kako bo plačal stroške operacije. Tu pa zgodbe še ni konec. Lojze bo po operaciji moral jemati zdravila vsak mesec, mesečni znesek zdravil bo znašal 150 eur. Večji del zneska krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Lojze je izračunal, da se mu že zaradi zdravil splača skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj sam takšnega zneska ne more plačevati. Ker pa Lojze 13 let ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo njegova premija 39% višja od osnovne premije. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da mora zavarovalnica zavarovancem za vsako polno leto(365dni), ko so bili zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa le tega niso plačevali premijo zvišati za 3%. To seveda stori v primeru, če se zavarovanec, ki premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni plačeval izrazi željo, da bi se vključil v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma, da bi želel skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Na dan 16.11.2016, ko pišemo ta članek odgovor na to vprašanje ni mogoč. Če verjamete ali ne, v Sloveniji nimamo enotnega sistema naročanja zdravstvenega materiala in zdravstvenih pripomočkov. Hkrati zakonodaja predvideva, da se materiala ne sme kupovati direktno od ponudnika, temveč nujno preko podjetja registriranega v Sloveniji.

Posledično to pomeni, da zdravstvene ustanove kupujejo iste zdravstvene pripomočke in zdravila po zelo različnih cenah, to pa pomeni, da so cene zdravstvenih storitev v državi zelo različne.

Pacient torej lahko dobi v Murski Soboti povsem drugačno ceno zdravstvene storitve kot v Kopru. Ceno seveda izve direktno pri zdravstveni ustanovi kjer ga oskrbijo.

Podamo lahko torej le podatek povprečne cene, ki jo zavarovanec dobi povrnjeno, če operacijo opravi v tujini. Cena je pridobljena na podlagi povprečja vseh bolnic v Sloveniji.

OZZ obvezno zdravstveno zavarovanje, DZZ dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Primeri operacij:

Zamenjava kolka 4.377 eur OZZ + 1.226 eur DZZ = 5.603 eur
Operacija zaklopk 22.271 eur OZZ + 2475 eur DZZ = 24.746 eur
Zamenjava kolenskega sklepa 5.212 eur OZZ + 579 eur DZZ = 5.791 eur
Posegi na ramenu 1.506eur OZZ + 476 eur DZZ = 1.982 eur
Učvrstitev hrbtenice viagra generika günstig kaufen 9.203eur OZZ + 1.022 eur DZZ = 10.225 eur
Potrebno je vedeti, da so deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri različnih zdravstvenih storitvah zelo različni. Tako so porod in vse za ohranitev življenja nujne zdravstvene storitve 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da za takšne zdravstvene storitve morate imeti sklenjeno le obvezno zdravstveno zavarovanje. Povsem nasprotno je v zobozdravstvu, kjer 90% zobozdravstvenih storitev krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa še pri tem je cel kup omejitev. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% stroškov zdravstvenih storitev, obvezno zdravstveno zavarovanje pa 70%.
Zavedati se moramo dejstva, da pri obisku osebnega zdravnika zaradi prehlada ali kakšne manjše zadeve ne bomo plačali visokega denarnega zneska, tudi če nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Tukaj se lahko pogovarjamo o nekaj evrih. Hitro se pa situacija zaplete, če resneje zbolimo ali se poškodujemo. Že pri obisku specialista bomo morali doplačevati, doplačevati bo potrebno dodatne preglede za postavitev diagnoze. Ko bo potrebna hospitalizacija, operacija, dolgotrajna rehabilitacija in zdravljenje v toplicah pa se vam bo zavrtelo. Vsaj tako pravijo bolniki brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ko ugotovijo koliko bodo morali doplačati za zdravljenje.
 
PRIMER: Pavle Novak je bil dolga leta zdrav, rekreativni športnik, ki že 20 let ni bil pri zdravniku. Menil je, da se njemu ne more nič zgoditi, zato dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebuje in ga vsa leta seveda tudi ni plačeval. Pavle je navdušen smučar in hribolazec. Pri enem od vzponov pa je pri sestopu z vrha napačno stopil na poledenelo ploskev in omahnil nekaj deset metrov globoko. Potrebno je bilo posredovanje gorske službe, da so ga sploh pripeljali do bolnice, nato so sledile operacije rok, nog, stegnenice, zamenjava kolka, dolgoročno ležanje v bolnici in dolgotrajna rehabilitacija. Pavle pravi, da je bila že sama poškodba dovolj in, da  je bil občutek, ko je dobil RAČUN za stroške zdravljenja NEPOZABEN. Pravi, da teh občutkov ne privošči nikomur. Občutke je opisal nekako takole: bil sem že čisto na tleh,… občutek pa sem imel, kot da to ni zadosti, “da me mora še nekdo s kladivom po glavi”.
Glavni problem, ki se pojavlja pri Pavletu Novaku in podobnih zgodbah je, da se v takšni situaciji vsi brez izjeme takoj spomnijo: “jaz pa sedaj nujno potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje”. Problem, ki se pojavi je, da v takšnih primerih, ko oseba več kot mesec dni ne plačuje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni mogoč takojšnji začetek zavarovanja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč predvideva trimesečno čakalno dobo za osebe brez dopolnilnega zavarovanja.
Ali Pavle Novak lahko čaka 3 mesece, da ga zdravniki operirajo? Ne more. Bistvo zavarovanja je torej v tem, da nas ščiti pred dogodki, ki lahko nastanejo in imajo za posledico visoke denarne stroške. Eno pogostih vprašanj na tem mestu je tudi ali lahko sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje za nazaj? Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da mora zavarovalnica (katerakoli oziroma vse) preden novega zavarovanca sprejme v zavarovanje preveriti ali mora le temu upoštevati čakalno dobo. Najhitrejši možni začetek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je jutri, če zavarovanje sklenemo danes. Seveda pa to velja le v primeru, če smo zavarovanje sklenili pravočasno oziroma v zakonskem roku 1 mesec od dneva, ko smo postali zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavezanci za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja postanemo, ko se redno zaposlimo, ko študent izgubi status študenta, ko tujec pride v Slovenijo in se zaposli,…V vseh teh primerih imajo osebe natanko en mesec časa, da si uredijo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Glede čakalne dobe Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da mora zavarovalnica pri sklenitvi dodatnega zavarovanja preden sprejme v zavarovanje novega zavarovanca preveriti ali le ta ima čakalno dobo ali ne.

Zavarovalnica mora preveriti ali je minilo več kot 30 dni od dneva, ko je Janez Novak postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po domače povedano, ko se Janez Novak zaposli, izgubi status študenta, andrikofarmakeio.com… postane zavezanec za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Od tega dne ima natanko 30 dni časa, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če ta rok zamudi, mora najprej 3 mesece plačevati zavarovanje, stroške zdravstvenih storitev pa mu zavarovalnica krije le za škodne dogodke, ki se dogodijo po tej 3 mesečni čakalni dobi.
Dodatno zdravstveno zavarovanje takoj začne veljati le v primeru,da ga sklenemo pravočasno, torej znotraj enomesečnega zakonsko predpisanega roka. Če ta rok zamudimo, bomo v primeru vključitve v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobili trimesečno čakalno dobo. Kaj pa če plačamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje za tri mesece vnaprej ali za vse mesece nazaj? Zdravstveno zavarovanje lahko plačamo za tri mesece vnaprej, a čakalno dobo bomo vseeno dobili. Zavarovanja za nazaj pa ne moremo plačati, saj nimamo sklenjene veljavne pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za nazaj in sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za nazaj sploh ni mogoče.
Če dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne sklenemo pravočasno bomo zagotovo dobili čakalno dobo. Če dobimo trimesečno čakalno dobo nam dopolnilno zdravstveno zavarovanje takoj ne more pričeti veljati.
Pogosto nas ljudje sprašujejo kaj storiti v takšnem primeru oziroma ali se da kaj storiti oziroma kaj bi mi storili v takšnem primeru. Žal moramo odgovoriti, da rešitve za  trimesečno čakalno dobo ni. Strankam predlagamo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja saj se s tem izognejo plačevanju visokih stroškov zdravstvenih storitev vsaj v prihodnosti. Dejansko v takšnem primeru ni nobene rešitve, če zdravstveno storitev potrebujete takoj. Edina rešitev je, da zdravstveno storitev, ki jo danes ne potrebujete nujno prestavite za 3 mesece saj vam jo bo čez tri mesece plačala zavarovalnica.

Zakaj čakalna doba? Če čakalne dobe ne bi bilo, bi vsak državljan na dan bolezni ali  nezgode lahko sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko bi ozdravel, pa zavarovanja ne bi plačeval. Posledično bi vedno več ljudi ubralo bližnjico in zavarovanja ne bi plačevalo, s tem pa bi bil ogrožen celoten zdravstveni sistem.

Z uvedbo čakalne dobe pa je vsakomur jasno: »če zbolim danesne morem čakati na zdravstveno oskrbo 3 mesece«. Posledično ni plačilne nediscipline.

PRIMER: Marko Novak je bil več let popolnoma zdrav. Nikoli ni potreboval zdravniške pomoči, dejansko že več let ni bil pri zdravniku. Ugotovil je, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje popolnoma brez potrebe in ga je prekinil. Čez kakšno leto je Marko začel čutiti vsak dan hujše bolečine v predelu srca. Hodil je od zdravnika do zdravnika, od specialista do specialista in za vsak pregled doplačeval oziroma plačeval za zdravstvene storitve, saj to se pač pripeti, če nimaš sklenjenega zdravstvenega zavarovanja. Vseeno ta doplačila niso bila tako velika, da bi Marko moral zagnati hujšo paniko. Vseeno pa priporočamo vsem zavezancem za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da se poskusijo vživeti v situacijo Marka Novaka, ko je dobil diagnozo, da je potrebna operacija zaklopk. Celotna vrednost zdravstvene storitve znaša 24.626 eur, od tega bo Marko Novak iz lastnega žepa moral plačati. 2463 eur.

Vsem zavezancem za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne plačujejo svetujemo, da si Marka Novaka podrobno preberejo in si odgovorijo na vprašanje kakšni bi bili občutki, če bi se to pripetilo vam. Če si tovrstna zdravljenja z lahkoto privoščite in ste prepričani, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujete, tega zavarovanja zagotovo ne potrebujete.

Vsem ostalim predlagamo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenete takoj ko postanete zavezanec za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru v vašem življenju zagotovo ne boste doživeli izkušnje, ki jo je doživel Marko Novak. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam bo pričelo veljati takoj. Z zavarovanjem se boste zaščitili pred nepredvidenimi morebitnimi visokimi stroški zdravstvenih storitev.
Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Tudi v tem primeru je izhodišče Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval.

Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366dni=365dni+1dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati premijo za 3%. Pomembno je vedeti, da doplačilo 3% znaša za vsako polno leto, ko zavezanec za doplačilo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja le tega ne plačuje. Če Janez novak dopolnilnega zavarovanja ni plačeval zadnjih 10 letse mu bo premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja povišala za 30%.

Zakaj doplačilo na premijo? Zakonodajalec oziroma država je želela državljanom jasno vedeti, da če dopolnilnega zavarovanja ne bodo plačevali danes, bodo v prihodnosti imeli višjo premijo. Posledično bodo v prihodnosti plačali še vse za nazaj. Dopolnilno zavarovanje je sicer PROSTOVOLJNO, hkrati pa se neplačevanje le tega če zbolimo na starost, zaradi višje premije ne izplača pop over to these guys.

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE CENIK najdete TUKAJ.

ZAKAJ SOSED PLAČUJE DRUGAČNO CENO DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA

Osnovna cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh zavarovalnicah po zakonu za vse zavarovance enaka in mora biti točno takšna kot v ceniku na zgornji povezavi.
Sosed ima drugačno ceno, ker ima morda doplačilo na premijo, morda imate doplačilo na premijo vi. Naslednja možnost je zakonsko določen maksimalni 3% popust. Zavarovanci zavarovalnice Vzajemna so deležni zakonsko določenega 3% popusta v primeru, da zavarovanje plačujejo enkrat letno, ali z odtegljajem od plače oziroma s trajnim (SEPA) nalogom.
Zavarovalnici Triglav in AdriaticSlovenica sta v preteklosti tudi poznali in v določenih primerih uporabljali 3% popust, trenutno pa imata enotno premijo za vse zavarovance.
Zadnja možnost je, da ima sosed na položnici dopolnilnega zavarovanja priključeno še kakšno drugo zavarovanje, najpogosteje je to nezgodno zavarovanje ali pa zavarovanje za zdravstveno asistenco v tujini.

Razlika v ceni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je najverjetneje posledica enega od treh razlogov:
– doplačila na premijo (zavarovanja nismo sklenili znotraj enega leta od dneva, ko smo postali zavezanec za doplačila za storitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja)
– maksimalni 3% zakonsko določen popust
– druga zavarovanja, ki jih plačujete skupaj s položnico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

V primeru, da se vaša cena oziroma premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne ujema z vašim izračunom vam bodo na zavarovalnici z veseljem pojasnili kje so ceno dobili in vam v primeru napake preveč plačan znesek tudi povrnili.

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE POPUST

Kot smo povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne pozna drugih popustov razen maksimalno zakonsko določenega 3% popusta. Tudi tega lahko trenutno dobite le pri zavarovalnici Vzajemna. Različni komercialni popusti niso mogoči, vendarle je potrebno omeniti, da pri AdriaticSlovenici in Triglavu dopolnilno zdravstveno zavarovanje spada v paket zavarovanj, posledično seveda lahko uveljavljate zaradi več sklenjenih zavarovanj dodatni popust pri sklenitvi vaših premoženjskih zavarovanj kot sta zavarovanje avta in hiše oziroma stanovanja.

Poudariti je potrebno, da zavarovalnica z najnižjo ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni v vseh primerih najugodnejša. Predlagamo vam da si pred sklenitvijo pregledate tudi ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ugodnosti lahko preverite TUKAJ.

Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so trije in sicer: Vzajemna, Triglav in AdriaticSlovenica.

Pri izbiri je pomembno vedeti, da je storitev pri vseh ponudnikih enaka. Ko pridete k zdravniku, zdravstveno osebje preveri le ali zavarovanje je urejeno, nikogar ne zanima pri kateri zavarovalnici imate zavarovanje sklenjeno viagra generika günstig kaufen.

Osnovno vodilo je torej višina mesečne premije, ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi, paketni popusti in dodatna zavarovanja, ki jih lahko sklenete kot zavarovanec določene zavarovalnice.

Oseba, ki ima celotno premoženje(hišo, vikend, več avtomobilov…) zavarovanih pri AdriaticSlovenici, naj tudi tam sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj bo zaradi paketnega popusta na več zavarovanj letni prihranek višji kot je razlika v premiji med AdriaticSlovenico in Vzajemno.

Oseba, ki nujno želi dodatno zavarovanje zob, hkrati pa bo kupila nov avto in ga namerava zavarovati pri Triglavu naj si izbere Triglav, saj bo prejela še bon 60eur za premoženjsko zavarovanje.

Oseba brez zavarovanj, ki tudi v bližnji prihodnosti ne namerava skleniti katerega drugega zavarovanja naj sklene Vzajemno, saj ima le ta najnižjo premijo.

 

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje tudi minimalno dobo trajanja pogodbe pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In sicer je ta minimalna doba trajanja  eno leto.

Pogodbo lahko odpovemo po poteku enega leta od sklenitve s trimesečnim odpovednim rokom.

Janez Novak je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje 15.1.2015. Pogodbo lahko odpove 16.1.2016. Zaradi 3mesečnega odpovednega roka, mora plačati še tri mesečne premije. V tem času mu zavarovalnica krije stroške zdravstvenih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja https://farmacie-romania.com/kamagra-pret/.

V primeru, da se sklenitelj zavarovanja oziroma zavarovanec odseli v drugo državo, se lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje na podlagi pogodbe tujega zdravstvenega zavarovanja  za čas odsotnosti zamrzne. V tem primeru govorimo o zamrznitvi zavarovanja.

Prav tako se dopolnilno zavarovanje lahko zamrzne, če je študent brez statusa(mlajši od 26 let) zopet pridobil status študenta. V tem primeru le pošlje veljavno  potrdilo o šolanju na svojo zavarovalnico.

V času, ko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznjeno,  premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potrebno plačevati.

V primeru, da se oseba, ki ima zamrznjeno zavarovanje vrne iz tujine, se ji zavarovanje reaktivira in mesečno premijo zopet  normalno plačuje naprej.

Vsi državljani RS brez prihodkov in premoženja, ki so brez zaposlitve, se lahko obrnejo na najbližjo enoto centra za socialno delo CSD. V primeru da oseba izpolnjuje njihove pogoje, jim bo država plačevala obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Za več informacij se obrnite na najbližjo enoto CSD viagra generika günstig kaufen.

V primerjavi z ostalimi zavarovanji je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju glavna posebnost 3mesečni odpovedni rok.

Kot smo že povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pri prekinitvi pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predvideva 3mesečni odpovedni rok. To pomeni, da je po odpovedi zavarovanja potrebno še 3mesece premijo plačevati pri trenutni zavarovalnici, šele po tem roku začnemo zavarovanje plačevati pri novi zavarovalnici.

V praksi stranke pri menjavi zavarovalnice dejansko plačujejo premijo pri trenutni zavarovalnici 3-4 mesece, saj je v primeru prestopa sklenitev možna le z datumom prvi(1.) v mesecu.

Posledično to pomeni, da se v primeru sklenitve do 20. v mesecu plačuje premija pri trenutni zavarovalnici še 3 mesece, po 20.tem v mesecu pa 4 mesece.

Janez Novak se je odločil za menjavo zavarovalnice. Trenutno zavarovalnico A je 23.12.2015 zamenjal za zavarovalnico B.  Zavarovanje pri zavarovalnici B mu bo pričelo veljati s 1.5.2016 pop over to these guys.

Če bi zavarovanje sklenil s 19.12.2015, bi mu zavarovanje pri zavarovalnici B pričelo veljati s 1.4.2016.

Pri menjavi zavarovalnici je kritje za stroške zdravstvenih storitev ves čas 100% zagotovljeno.

Janezu  Novaku kritje pri novi zavarovalnici prične s 1.4.2016. Do 1.4.2016 00.00 krije stroške zdravstvenih storitev zavarovalnica A, že trenutek po tem datumu pa kritje stroškov zdravstvenih storitev prevzame zavarovalnica B.

V primeru sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja moramo upoštevati nekaj specifičnih dejstev. Če zavarovanje sklenemo danes, je najhitrejši možni začetek zavarovanja jutri.

Janez Novak je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil 1.4.2016 ob 20.00. Začetek zavarovanja je želel z naslednjim dnem andrikofarmakeio.com. 2.4.2016 ob 00.30 je doživel prometno nesrečo.

Prišel je v bolnico in povedali so mu, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nima urejenega. Janez Novak je plačal stroške zdravstvene storitve in shranil račun.

Ker je imel kritje za dopolnilno zdravstveno zavarovanje od 2.4.2016  00.00 mu bo zavarovalnica po plačilu prve premije stroške zdravljenja povrnila.

Ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklepamo »na novo« (ne velja pri prestopu na novo zavarovalnico v tem primeru teh težav ni) navadno traja nekaj dni, da je na naši kartici zdravstvenega zavarovanja vidno, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo urejeno.

Ker pri sklepanju velja načelo sklenite danes plačali boste kasneje, dejansko stranka položnico prejme čez nekaj dni, traja pa tudi nekaj dni, da je zapis o urejenem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju viden na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja.

Torej, če na vaši pristopnici piše, da imate kritje od 2.4.2016 00.00, vam bo zavarovalnica krila stroške zdravstvenih storitev tudi, če to dejstvo še ni vidno na vaši karici zdravstvenega zavarovanja.  Velja seveda le v primeru, da zavarovanje sklepate pravočasno in da nimate čakalne dobe.

Slovenski zdravstveni sistem omgoča tudi zdravljenje v tujini. Pri tem je pomembno, da vemo, da nam naš zdravstveni sistem krije stroške zdravstvenih storitev v tujini le do višine povprečnih stroškov enake zdravstvene storitve v Sloveniji viagra generika günstig kaufen.

Zavedati se moramo, da so stroški zdravstvenih storitev v EU lahko v nekaterih državah nekajkrat višji od stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji. Posebaj velike probleme lahko doživite, če se vam zgodi kaj hujšega v državah kjer so stroški zdravstvenih storitev izrazito višji od naših. To so predvsem skandinavske države in Švica, lahko pa tudi Nemčija, Avstrija, Francija Italija.

V primeru potovanja v te države svetujemo tudi sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.

V poduk naj nam bo zgodba slovenskega državljana, ki se je težje ponesrečil na smučanju v Švici. Sicer je imel sklenjeno zavarovanje z asistenco v tujini, ker pa ni imel police pri sebi je trajalo 4 ure, da so ugotovili, da ima kritje. Helikopter je vzletel s 4urno zamudo, takrat pa je bilo že prepozno.

Nauk zgodbe je, da na potovanju v tujini imamo polico ves čas pri sebi- sliko police v telefonu in da se zavedamo, da v tujini(za razliko od Slovenije) helikopter ne bo vzletel, če stranka-ponesrečenec nima kritja.

ZZZS na spodnji povezavi omogoča, da brezplačno preverite stanje vašega zdravstvenega zavarovanja. Vpisati je potrebno le številko vaše zdravstvene izkaznice.

POZOR! V primerih, ko zavarovanje sklenete na novo, traja nekaj dni, da je to tudi vidno na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Če se mudi nas pokličite, postopek bomo pospešili.

V takšnem primeru plačajte in SHRANITE račun. Zavarovalnica vam bo strošek povrnila farmacie-romania.com.

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/status_zavarovanja

 

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti

 

Load More