Cenik in ponudniki

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cene

Premija mesečna 30,79€
Premija mesečno s popustom 30,79€
Premija letna 369,48€

Skleni zavarovanje

Premija mesečna 30,12€
Premija mesečno s popustom 29,22€
Premija letna 350,60€

Skleni zavarovanje

Premija mesečno 30,34 €
Premija mesečno s  popustom 30,04€
Premija letna 360,48€

Skleni zavarovanje

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja velja le za zavarovance, ki zavarovanje sklepajo pravočasno. Pravočasna sklenitev pomeni, da se zavarovanje sklene v roku enega meseca, ko postanemo zavezanci za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
V pogovornem jeziku to pomeni, da ima Andrej Novak, ki je bil še včeraj študent, danes pa se je redno zaposlil natanko 365 dni časa, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če želi imeti zgoraj napisano premijo. Če zavarovanje sklene 366. dan od zaposlitve, mu bo zavarovalnica zvišala premijo za 3 %.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva povišanje premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovance, ki zamudijo rok 365 dni in sicer 3% za vsako polno leto.
Peter Novak je zaposlen že 3451 dni. Danes se je odločil, da bo sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena dodatnega zavarovanja bo zanj osnovna cena pri izbrani zavarovalnici, poleg tega pa mu bo zavarovalnica zvišala premijo za 27%, saj 9 polnih let ni plačeval dopolnilnega zavarovanja. Pri obračunavanju cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se pri doplačilu na premijo vedno štejejo polna leta, ko premije nismo plačevali, bili pa smo zavezanec za doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izračun je preprost: (3451/365)=9, 3% x 9 polnih let= 27% višja premija
 
Kakšna bo cena mojega dopolnilnega zavarovanja?
 
To vprašanje je zelo pogosto, dejansko pa vam ne moremo podati točnega odgovora. Še posebej je situacija zapletena, če je zavarovanec nekaj let dopolnilno zavarovanje plačeval, potem pa nekaj let zopet ne, pa potem nekaj let spet,… V takšnih primerih zavarovalnica določi dodatno zavarovanje cena šele, ko prejme podpisano in izpolnjeno dokumentacijo stranke. Zavarovalnica stranko o ceni pisno obvesti, ko ji pošlje originalno polico o sklenjenem zavarovanju.
Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je dejansko določena naknadno! Stranka je o višini premije obveščena po pošti. Čeprav mnogo strank želi preveriti kakšna bo premija pred sklenitvijo, v mnogih primerih to ni možno. Velja seveda za primere, ko stranka dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni sklenila pravočasno ali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni redno plačevala.
Kaj pa če pride do povišanja premije dodatnega zavarovanja?
Če se cena dopolnilnega zavarovanja zviša, se zviša za vse zavarovance istočasno. Prav tako je cena za vse zavarovance enaka. Triglav in AdriaticSlovenica imata eno enotno premijo za vse zavarovance, medtem, ko Vzajemna zavarovancem, ki se odločijo za letno plačilo, plačilo preko trajnega naloga ali odtegljaj od plače omogoča 3% popust.
Če poenostavimo, če ste dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenili pravočasno in ste izbrali isto zavarovalnico kot vaš sosed ter enak način plačila, morata biti cena dopolnilnega zavarovanja enaka njegovi.
Komercialni popusti, popusti na stalnost, popusti brez uveljavljenih škod,… in drugi popusti, ki so jih stranke lahko deležne pri avtomobilskih zavarovanjih v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči.