Dopolnilno zavarovanje cena

Tudi v tem primeru je izhodišče Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval.

Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366dni=365dni+1dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati premijo za 3%.

 Zakaj doplačilo na premijo? Zakonodajalec oziroma država je želela državljanom jasno vedeti, da če dopolnilnega zavarovanja ne bodo plačevali danes, bodo v prihodnosti imeli višjo premijo. Posledično bodo v prihodnosti plačali še vse za nazaj. Dopolnilno zavarovanje je sicer PROSTOVOLJNO, hkrati pa se neplačevanje le tega če zbolimo na starost, zaradi višje premije ne izplača.