Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Prebivalci Slovenije smo navajeni, da pridemo k zdravniku, pokažemo zdravstveno izkaznico, zdravstveno osebje nas oskrbi in dobimo še brezplačna zdravila, ki jih le še prevzamemo v lekarni.

Ker nihče nikoli nič ne plača, vlada vsesplošno prepričanje, da je vse brezplačno. Stara mama dobi kup zdravil, ker pa jo soseda prepriča, da jemanje teh zdravil ni nujno, da bo morda bolje, če jih sploh ne vzame,… jih le ta vrže v smeti, saj so brezplačna!

Zavarovalnica je za ta zdravila plačala 4500 eur,… če bi stara mama plačala 45 eur oz. 1% cene, najverjetneje ta zdravila ne bi končala v smeteh in davkoplačevalci bi prihranili 4500 eur.

Torej, zdravstvo v Sloveniji ni zastonj, saj zdravniki, medicinske sestre in ostalo zdravstveno osebje dobivajo plače, potrebno je vzdrževanje, čiščenje, izgradnja novih zdravstvenih objektov. Cene zdravil, aparatur in drugih medicinsko tehničnih pripomočkov so vsako leto višje.

Logično. Poleg tega velja: »starejše kot je prebivalstvo, višja je cena zdravstvenih storitev na prebivalca«.

V Sloveniji se za zdravstvo porabi letno cca. 3200 milijonov eur. Od tega ZZZS zbere 2300 milijonov eur, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pride cca. 450 milijonov eur, preostalih 450 milijonov eur pa plačamo uporabniki zdravstvenih storitev sami iz lastnega žepa.

Zdravstveno zavarovanje nas torej varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. V primeru težje nezgode ali težje bolezni, kjer je potrebno večmesečno zdravljenje so stroški lahko enormni.

PRIMER: Miha Novak je obiral češnje, in padel z lestve. Poškodoval si je hrbtenico. Potreben je bil operativni poseg na hrbtenici. Stroški zdravstvenih storitev so znašali 4698 eur od tega je dopolnilno zdravstveno zavarovanje krilo 470 eur. V ceni niso všteti stroški rehabilitacije v zdravilišču in dolgotrajne fizioterapije.

Otroci in mladina imajo dokler se šolajo(imajo status študenta, dijaka oziroma so mlajši od 18 let) s strani države krito obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pop over to these guys. Ko se študent ali dijak redno zaposli, mu obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa mora plačevati iz lastnega žepa. Če študent ali dijak izgubi status študenta in ima dohodke, si mora sam plačevati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dne 1.5.2019 znaša cena obveznega zdravstvenega zavarovanja 24,24 eur mesečno. Če študent, ki izgubi status študenta nima prihodkov lahko za kritje obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaprosi na najbližjem centru za socialno delo. Enako velja za vse osebe brez prihodkov, ki so socialno ogrožene. Čim prej naj se zglasijo na najbližjem centru za socialno delo, kjer jim bodo uredili obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kje preverim ali imam urejeno zdravstveno zavarovanje? Zdravstvene kartice izdaja ZZZS(Zavod za zdravstveno zavarovanje republike Slovenije) Na spletni strani ZZZS lahko v vsakem trenutku preverite ali imate urejeno obvezno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vtipkate le številko zdravstvene kartice. To je 9 mestna močno odebeljena številka nad imenom na vaši zdravstveni kartici.

Ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko preverite TUKAJ.

Obstajajo seveda tudi primeri, ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje je urejeno, ni pa to še vidno na zdravstveni izkaznici. Zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje praviloma potrebujejo nekaj dni, da podatke vnesejo v sistem in izdelajo polico. v teh primerih račun, ki ga prejmemo pri zdravniku preprosto plačamo, ko plačamo prvo položnico, pa plačani račun slikamo s telefonom in pošljemo sliko po e-pošti na izbrano zavarovalnico. Zraven pripišemo še številko bančnega računa in zavarovalnica nam bo povrnila plačani znesek.

Pomembno je torej, da vemo, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije celotnih stroškov zdravstvenih storitev. Z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem imamo krite stroške zdravstvenih storitev celoti.

Delež celotne zdravstvene storitve, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zelo različen. Pri zobozdravstvenih storitvah je delež, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje 90%, v primeru rakavih obolenj pa je ta delež 0% oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje krije  100% cene zdravstvene storitve.

V zgornjem primeru smo izpostavili 2 ekstrema. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije približno 30% cene celotne zdravstvene storitve.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti