Dopolnilno zdravstveno zavarovanje razlike

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ponujajo tri zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica.

Storitev je pri vseh ponudnikih popolnoma enaka.

Kot smo že povedali, smo prebivalci Slovenije navajeni, da pri zdravniku le pokažemo zdravstveno izkaznico in zdravstveno osebje poskrbi za nas.

Medicinska sestra pa pri našem obisku le preveri na naši zdravstveni izkaznici ali imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej pri vseh ponudnikih zajema enako košarico zdravstvenih storitev, medicinsko osebje torej preveri le ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje je urejeno.

Razlika med posameznimi zavarovalnicami je torej le v:

  • ceni zavarovanja (komercialni in drugi popusti niso mogoči, cena je za vse zavarovance enaka, mogoč je le zakonsko določen 3% maksimalni popust, ki ga lahko dobite le pri Vzajemni) https://farmacie-romania.com/kamagra-pret/
  • ugodnostih, ki jih posamezna zavarovalnica ponuja ob sklenitvi
  • dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, ki jih lahko sklenete le če ste zavarovanec določene zavarovalnice

Tu gre za dodatno: zavarovanje zob, drugega mnenja, zavarovanje brez čakalnih vrst, zavarovanje za operacijo v tujini, zavarovanje za zdravila na beli recept, manjše operacije, fizioterapijo, specialistične preglede, diagnostične preiskave, hitri dostop do specialista, pomoč na domu, poleg tega se lahko dodatno nezgodno zavarujete ter zavarujete za smrt, operacije in težje bolezni.

Upoštevati je potrebno tudi paketne popuste, ki smo jih deležni pri posamezni zavarovalnici. Dejstvo je, da ima Vzajemna večino časa najnižjo premijo, toda pri Triglavu in Adriatic Slovenici smo v primeru sklenitve zavarovanja deležni PAKETNEGA POPUSTA zaradi več sklenjenih zavarovanj, ki je lahko višji kot je razlika v premiji med zavarovalnicama.

Hkrati morate biti pozorni na zakonsko določen maksimalni 3% popust. Le tega trenutno obračunava le še Vzajemna. Premija je pri Triglavu in Adriatic Slovenici enaka za vse zavarovance. Predvsem morate biti pozorni na dejstvo, da 3% popust pri Vzajemni dobite v primeru plačila preko trajnega naloga, odtegljaja od plače in enkratnega plačila za celo leto.

POZOR: Upokojenci v primeru odtegljaja od pokojnine niso deležni 3%popusta, zato je za njih ugodneje da se odločijo za plačilo preko trajnega naloga(SEPA nalog).

Pogosto se dogodi, da naša premija na položnici ni enaka, kot položnica našega znanca ali znanke. V vseh teh primerih svetujemo, da kontaktirate vašo zavarovalnico kjer vam bodo podrobneje obrazložili zakaj plačujete drugačno ceno kot vaš znanec.

Do razlik pride predvsem zaradi sledečih zadev:

  • poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imate sklenjeno še drugo zavarovanje(za tujino, nezgodno zavarovanje,..)
  • zavarovanja niste sklenili pravočasno in imate posledično doplačilo na premijo
  • znanec uveljavlja zakonsko določen maksimalni 3% popust

Drugi popusti v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči. Komercialni, skupinski, brez škodni,… popusti so mogoči v primeru zavarovanja premoženja, medtem ko v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči.

Ugotovili smo torej, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje enako pri vseh zavarovalnicah-storitev je popolnoma enaka. Razlike so le v: ceni, ugodnostih, popustih in paketih.

PRIMER: Maja Novak je padla na ledu in si poškodovala zapestje. Potrebna je bila operacija zapestja. Poseg po ceniku stane 980 eur-celotna storitev. Ker Maja Novak ni imela dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je morala plačati 238 eur iz lastnega žepa. Glavna razlika je torej ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo sklenjeno ali pa nimamo sklenjenega in moramo v primeru bolezni ali nezgode oziroma v primeru ne nujnih zdravstvenih posegov plačevati iz lastnega žepa.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti