Daily Archives: 29. marca 2020

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje Prebivalci Slovenije imamo 2 možnosti: lahko vsak mesec plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ali pa pri vsakem obisku zdravnika doplačamo del celotnega stroška zdravstvene storitve pop over to these guys. Vse seveda ob predpostavki, da imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Prednost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej v tem, da nam pri […]

Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so trije in sicer: Vzajemna, Triglav in AdriaticSlovenica. Pri izbiri je pomembno vedeti, da je storitev pri vseh ponudnikih enaka. Ko pridete k zdravniku, zdravstveno osebje preveri le ali zavarovanje je urejeno, nikogar ne zanima pri kateri zavarovalnici imate zavarovanje sklenjeno. Osnovno vodilo je torej višina mesečne premije, ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi, paketni popusti in dodatna […]

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje tudi minimalno dobo trajanja pogodbe pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In sicer je ta minimalna doba trajanja  eno leto. Pogodbo lahko odpovemo po poteku enega leta od sklenitve s trimesečnim odpovednim rokom. Janez Novak je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje 15.1.2015. Pogodbo lahko odpove 16.1.2016. Zaradi 3mesečnega odpovednega roka, mora […]

Vsi državljani RS brez prihodkov in premoženja, ki so brez zaposlitve, se lahko obrnejo na najbližjo enoto centra za socialno delo CSD. V primeru da oseba izpolnjuje njihove pogoje, jim bo država plačevala obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za več informacij se obrnite na najbližjo enoto CSD.

V primerjavi z ostalimi zavarovanji je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju glavna posebnost 3mesečni odpovedni rok. Kot smo že povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pri prekinitvi pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predvideva 3mesečni odpovedni rok. To pomeni, da je po odpovedi zavarovanja potrebno še 3mesece premijo plačevati pri trenutni zavarovalnici, šele po tem roku […]

V primeru sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja moramo upoštevati nekaj specifičnih dejstev. Če zavarovanje sklenemo danes, je najhitrejši možni začetek zavarovanja jutri. Janez Novak je dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil 1.4.2016 ob 20.00. Začetek zavarovanja je želel z naslednjim dnem. 2.4.2016 ob 00.30 je doživel prometno nesrečo. Prišel je v bolnico in povedali so mu, da dopolnilnega […]

Slovenski zdravstveni sistem omgoča tudi zdravljenje v tujini. Pri tem je pomembno, da vemo, da nam naš zdravstveni sistem krije stroške zdravstvenih storitev v tujini le do višine povprečnih stroškov enake zdravstvene storitve v Sloveniji. Zavedati se moramo, da so stroški zdravstvenih storitev v EU lahko v nekaterih državah nekajkrat višji od stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji. Posebaj velike probleme lahko doživite, če se vam zgodi kaj hujšega v […]

ZZZS na spodnji povezavi omogoča, da brezplačno preverite stanje vašega zdravstvenega zavarovanja. Vpisati je potrebno le številko vaše zdravstvene izkaznice. POZOR! V primerih, ko zavarovanje sklenete na novo, traja nekaj dni, da je to tudi vidno na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Če se mudi nas pokličite, postopek bomo pospešili. V takšnem primeru plačajte in SHRANITE račun. Zavarovalnica vam […]

Tudi v tem primeru je izhodišče Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval. Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366dni=365dni+1dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati […]

  • 1
  • 2