Daily Archives: 29. marca 2020

… lahko preverite v spodnji tabeli. V povprečju dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije približno 30% stroškov zdravstvene storitve. Z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanje pri zdravniku le pokažemo zdravstveno kartico in za zdravstveno storitev nam ni potrebno ničesar plačati ali doplačati. V tabeli je jasno viden odgovor kaj krije dodatno zavarovanja. Prebivalci Slovenije imamo 2 […]

…so le v ceni. V sami storitvi ni razlik med ponudnikih. Pri zdravniku pokažemo kartico in nihče nas ne vpraša kje je zavarovanje sklenjeno. Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so trije in sicer: Vzajemna, Triglav in Generali. Primerjava dopolnilnih zavarovanj ni težka stvar, saj so v Sloveniji le trije ponudniki. Pri izbiri je pomembno vedeti, da je […]

… je možna po enem letu s trimesečnim odpovednim rokom. To  pravi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje minimalno dobo trajanja pogodbe pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In sicer je ta minimalna doba trajanja  eno leto. Pogodbo lahko odpovemo po poteku enega leta od sklenitve s trimesečnim […]

…si morate urediti v vseh primerih, razen če ste oseba brez prihodkov in premoženja. V tem primeru vam bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval center za socialno delo CSD-nujno preberite posebna navodila v nadaljevanju. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za brezposelne si torej plačujemo v vseh primerih razen, če smo oseba brez premoženja in prihodkov. V tem primeru […]

… je stvar vsakega posameznika. Na naši spletni strani lahko primerjate vse ponudnike na enem mestu. V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Pri izbiri večina zavarovancev primerja cene, ugodnosti ob sklenitvi ter paketne popuste, ki jih zavarovanec prejme v primeru več sklenjenih zavarovanj pri zavarovalnicah Generali in Triglav. Bolj pomembno kot vprašanje kje […]

Slovenski zdravstveni sistem omgoča tudi zdravljenje v tujini. Pri tem je pomembno, da vemo, da nam naš zdravstveni sistem krije stroške zdravstvenih storitev v tujini le do višine povprečnih stroškov enake zdravstvene storitve v Sloveniji. Zavedati se moramo, da so stroški zdravstvenih storitev v EU lahko v nekaterih državah nekajkrat višji od stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji. Posebaj velike probleme lahko doživite, če se vam zgodi kaj hujšega v […]

…nam velja do dneva začetka redne zaposlitve oziroma do konca šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let. Mnogi študenti in dijaki so prepričani, da imajo zdravstveno zavarovanje lahko urejeno po starših dokler imajo status študenta ali dijaka. V večini primerov to drži, saj se večina dijakov in študentov redno zaposli pred koncem šolskega leta […]

Na spletni strani ZZZS le vpišete številko zdravstvene kartice. Sistem takoj preveri in izpiše ali je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno. Ali je vaše dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno lahko preverite na povezavi preveri zdravstveno zavarovanje. Tudi, če sistem javi, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni urejeno to ni nujno res. Zavedati se morate, da zdravstvene […]

Tudi v tem primeru je izhodišče Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval. Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366dni=365dni+1dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati […]

Glede čakalne dobe Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da mora zavarovalnica pri sklenitvi dodatnega zavarovanja preden sprejme v zavarovanje novega zavarovanca preveriti ali le ta ima čakalno dobo ali ne. Zavarovalnica mora preveriti ali je minilo več kot 30 dni od dneva, ko je Janez Novak postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. […]

  • 1
  • 2