Daily Archives: 24. maja 2021

…potrebujemo, če izgubimo status, če se redno zaposlimo in ob koncu šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let. V vseh treh primerih postanemo zavezanci za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade nas varuje pred morebitnimi visokimi stroški zdravstvenih storitev. V primeru redne zaposlitve nam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec… Ob izgubi […]

…povzroča ljudem 2 težavi. Če ga ne sklenemo pravočasno, prične veljati čez 3 mesece. Za vsako leto ko ga ne plačujemo se nam premija zviša za 3 %. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V pogovornem jeziku ljudje prostovoljno zdravstveno zavarovanje enačijo z dopolnilnim ali dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, skrajšano […]

… nam zagotavljata, da pri obisku zdravnika le pokažemo zdravstveno kartico in za zdravstvene storitve nam ni potrebno plačati oziroma doplačati. Redno zaposlenim osebam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, upokojencem ZPIZ, študentje brez statusa in nezaposleni občani s premoženjem morajo za obvezno zdravstveno zavarovanje na dan 1.5.2021 plačevati 26,13eur mesečno. Ko se ljudje zanimajo za […]

…študente je brezplačno razen v primeru redne zaposlitve, izgube statusa ali konca šolskega leta v katerem študent dopolni 26 let.  V pogovornem jeziku je dodatno zdravstveno zavarovanje sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če ima oseba v Sloveniji sklenjeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ji pri zdravniku ni potrebno plačevati oziroma doplačevati za zdravstvene storitve. V […]