Visoka rast stroškov zdravstvenih storitev v letu 2017 in napoved o rasti le teh tudi v letu 2018 je zavarovalnico AdriaticSlovenica prisililo v ponoven dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Osnovna premija bo s 1.12.2017 znašala 30,34eur mesečno.

Zavarovalnici Triglav zdravstvena in Vzajemna sicer še nista najavili dviga premije, vendar se je v preteklosti to zgodilo z nekajmesečnim zamikom tudi pri njiju. Dejstvo je, da stroški zdravstvenih storitev vsako leto rastejo in bodo rasli tudi v prihodnosti. Z višjimi stroški zdravstvenih storitev pa bo rasla tudi premija dopolnilnega zavarovanja.