Zdravstveno zavarovanje si je možno urediti tudi preko Centra za socialno delo (CSD). Če ste do socialne pomoči upravičeni, se pozanimajte na najbližjem Centru za socialno delo. CSD vam bo kril zdravstveno zavarovanje v celoti – tako obvezno, kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V kolikor si boste uredili zavarovanje preko CSD-ja ne pozabite na ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja:

Ko boste podali prošnjo za odločbo Centra za socialno delo, s katero boste imeli pokrito zdravstveno zavarovanje, nikakor ne pozabite urediti oz skleniti tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri eni od zavarovalnic, ki ponujajo omenjeno zavarovanje.

Z odločbo CSD-ja, boste namreč dopolnilno zavarovanje postavili v mirovanje za čas trajanja odločbe in vam ga ne bo potrebno plačevati.

Če si zdravstveno zavarovanje urejate le preko CSD-ja, boste po tem ko vam odločba CSD-ja poteče in boste želeli skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, padli v trimesečno čakalno dobo. Če pa boste imeli zavarovanje prek CSD-ja krito več kot eno leto, boste za vsako polno leto ko niste imeli posebej sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, prejeli 3% doplačilo na premijo za vedno.

Priporočamo torej, da si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje,  odločbo CSD posredujete na izbrano zavarovalnico in dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo šlo v mirovanje za čas trajanja odločbe. Ko vam odločba poteče, ponovno dobite na dom položnico za plačilo premije pop over to these guys. Postopek je predvsem pomemben za dijake in študente, ki so izgubili status ali dopolnili 26. let, saj se tako izognejo čakalni dobi in doplačilu na premijo pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.