Novice

13Feb 2019

Datum: 13.2.2019 S 1.3 se spreminja cena dopolnilnega zavarovanja pri vseh treh zavarovalnicah. Nova cena pri AdriaticSlovenici bo tako 31,98 eur, najvišjo premijo bo imel Triglav 32,99 eur, Vzajemna ostaja najcenejša s premijo 31,01 eur, ki jo prejmejo zavarovanci, ki sklenejo novo zavarovanje in se odločijo za letno plačilo ali plačilo preko SEPA naloga oziroma […]

04Sep 2018

Datum: 4.9.2018 Večina zavarovancev premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja plačuje preko trajnega naloga – sepa naloga. Vse pogosteje pa se dogaja, da zavarovanci plačujejo z odtegljajem direktno od plače, saj s tem prihranijo nekaj centov, ki bi jih sicer plačali banki, saj trajni nalogi niso brezplačni. V primeru menjave delodajalca mora zavarovanec sporočiti naziv novega delodajalca, […]

20Jul 2018

Datum: 20.7.2018 Pogosti so primeri, ko zavarovanci ne vedo ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebno obnoviti. Večina prebivalstva je navajena, da vsako leto obnovi polico avtomobilskega zavarovanja. Hišo ali stanovanje obnavljamo navadno vsakih 5 ali 10 let. Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pa je zopet drugače. Polica se prekine le, če jo zavarovanec prekine, ob menjavi […]

10Maj 2018

Datum: 10.5.2018 S 1.5.2018, znaša mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Triglav zdravstveni zavarovalnici 30,79eur. V lanskem letu so se dvignile plače v zdravstvu, posledično je prišlo do dviga cen zdravstvenih storitev, poleg vsega tega pa se je povečal še obseg opravljenih zdravstvenih storitev. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje delno financira tudi program skrajševanja čakalnih dob, omeniti pa moramo, […]

30Mar 2018

Datum: 31.3.2018 Zelo zanimiv podatek je, da v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja različne zavarovalnice premijo obračunavajo na različne načine. Vzajemna svojim zavarovancem račun izstavlja za prihodnji mesec, medtem ko Triglav in AdriaticSlovenica račun izstavljata za tekoči mesec. V praksi se posledično dogaja, da v primeru menjave zavarovalnice zavarovanci v določenih primerih dobijo dve položnici, v […]

30Mar 2018

Datum: 30.3.2018 Maja 2018 Vzajemna viša premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija se tako viša za 4,5%. Osnovna premija brez 3% popusta bo tako po novem znašala 30,12eur. Najnižja možna premija s 3%popustom pa bo po novem znašala 29,22eur. Premija se je tako povečala za 1,3eur oziroma za 4,5%. Vzajemna pa je v lanskem letu […]

07Feb 2018

Datum: 7.2.2018 Skleni dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni, Triglavu ali Adriatic Slovenici in sodeluj v naši novi nagradni igri »Skleni DZZ, prvo letno premijo ti plačamo mi«. Žrebanje nagrajenca bo v ponedeljek, 8. oktober ob 13 uri. Nagrajencu bomo plačali eno celoletno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Več o nagradni igri si lahko preberete v Splošnih […]

29Jan 2018
diploma študent dodatno zavarovanje

Na visokošolskih ustanovah študenti ob diplomi ne izgubijo statusa študenta, na višješolskih ustanovah pa študenti ob diplomi izgubijo status študenta. Z izgubo študentskega statusa si morajo študenti višjih šol ob diplomi urediti tudi zdravstveno zavarovanje. Študenti visokošolskih ustanov pa ob diplomi obdržijo status študenta in si posledično morajo zdravstveno zavarovanje urediti ob koncu šolskega leta pop over to these guys.