pogosta vprašanja

29Mar 2020

Slovenski zdravstveni sistem omgoča tudi zdravljenje v tujini. Pri tem je pomembno, da vemo, da nam naš zdravstveni sistem krije stroške zdravstvenih storitev v tujini le do višine povprečnih stroškov enake zdravstvene storitve v Sloveniji. Zavedati se moramo, da so stroški zdravstvenih storitev v EU lahko v nekaterih državah nekajkrat višji od stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji. Posebaj velike probleme lahko doživite, če se vam zgodi kaj hujšega v […]

29Mar 2020

…nam velja do dneva začetka redne zaposlitve oziroma do konca šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let. Mnogi študenti in dijaki so prepričani, da imajo zdravstveno zavarovanje lahko urejeno po starših dokler imajo status študenta ali dijaka. V večini primerov to drži, saj se večina dijakov in študentov redno zaposli pred koncem šolskega leta […]

29Mar 2020

Na spletni strani ZZZS le vpišete številko zdravstvene kartice. Sistem takoj preveri in izpiše ali je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno. Ali je vaše dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno lahko preverite na povezavi preveri zdravstveno zavarovanje. Tudi, če sistem javi, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni urejeno to ni nujno res. Zavedati se morate, da zdravstvene […]

29Mar 2020

Tudi v tem primeru je izhodišče Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval. Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366dni=365dni+1dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati […]

29Mar 2020

Glede čakalne dobe Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva, da mora zavarovalnica pri sklenitvi dodatnega zavarovanja preden sprejme v zavarovanje novega zavarovanca preveriti ali le ta ima čakalno dobo ali ne. Zavarovalnica mora preveriti ali je minilo več kot 30 dni od dneva, ko je Janez Novak postal zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. […]

29Mar 2020

…se razlikuje od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove. V Kopru je cena navadno drugačna kot v murski Soboti. Če verjamete ali ne, v Sloveniji nimamo enotnega sistema naročanja zdravstvenega materiala in zdravstvenih pripomočkov. Hkrati zakonodaja predvideva, da se materiala ne sme kupovati direktno od ponudnika, temveč nujno preko podjetja registriranega v Sloveniji. Posledično to pomeni, […]

29Mar 2020

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se pravilno imenuje PROSTOVOLJNO dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Poudarek je na besedi prostovoljno, saj nas nihče ne more prisiliti, da ga sklenemo. Kljub temu, da je zavarovanje prostovoljno, ga ima sklenjenega več kot 95% zavezancev, saj se večina državljanov RS zaveda, da so v primeru hujše nesreče ali nezgode stroški zdravstvenih storitev lahko enormni, poleg tega pa če […]

29Mar 2020

…moramo skleniti pravočasno, to je v roku enega meseca, sicer nam prične veljati šele čez 3 mesece. Dodatno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Če imamo sklenjeno oboje nam pri zdravniku ni potrebno plačevati oziroma doplačevati za zdravstvene storitve. Dodatno zdravstveno zavarovanje je v pogovorni Slovenščini sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  Če se sprašujete kaj […]