Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja je mnogo višja, če dodatnega zdravstvenega zavarovanja več let nismo plačevali oziroma smo bili brez dzz. V tem primeru računajte na 3% doplačila na premijo za vsako polno leto ko ste bili brez dodatnega zavarovanja. Velja od 1.1.2006.

POZOR! Cenik dodatnega zdravstvenega zavarovanja velja le za zavarovance, ki niso bili brez dopolnilnega zavarovanja več kot leto dni.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava cen.

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Izhodišče za izračun premije je ZZVZZ (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), ki pravi, da mora zavarovalnica preden Janeza Novaka sprejme v zavarovanje preveriti koliko dni je le ta imel veljavno obvezno zavarovanje preden se je dopolnilno zdravstveno zavaroval.

Če je Janez Novak imel urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje 366 dni=365 dni + 1 dan mu mora zavarovalnica na podlagi zakona permanentno povišati premijo za 3%.

Pomembno je vedeti, da doplačilo 3% znaša za vsako polno leto, ko zavezanec za doplačilo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja le tega ne plačuje.

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Če Janez Novak dopolnilnega zavarovanja ni plačeval zadnjih 10 let, se mu bo premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja povišala za 30%.

Zakaj doplačilo na premijo? Zakonodajalec oziroma država je želela državljanom jasno vedeti, da če dopolnilnega zavarovanja ne bodo plačevali danes, bodo v prihodnosti imeli višjo premijo. Posledično bodo v prihodnosti plačali še vse za nazaj. Dopolnilno zavarovanje je sicer PROSTOVOLJNO, hkrati pa se neplačevanje le tega, če zbolimo na starost, zaradi višje premije ne izplača.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE CENIK najdete na povezavi cene dodatnih zavarovanj.

ZAKAJ SOSED PLAČUJE DRUGAČNO CENO DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA

Osnovna cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh zavarovalnicah po zakonu za vse zavarovance enaka in mora biti točno takšna kot v ceniku na zgornji povezavi.

Sosed ima drugačno ceno, ker ima morda doplačilo na premijo, morda imate doplačilo na premijo vi. Naslednja možnost je zakonsko določen maksimalni 3% popust. Zavarovanci zavarovalnice Vzajemna so deležni zakonsko določenega 3% popusta v primeru, da zavarovanje plačujejo enkrat letno, ali z odtegljajem od plače oziroma s trajnim (SEPA) nalogom.

Zavarovalnici Triglav in Generali sta v preteklosti tudi poznali in v določenih primerih uporabljali 3% popust, trenutno pa imata enotno premijo za vse zavarovance.

Zadnja možnost je, da ima sosed na položnici dopolnilnega zavarovanja priključeno še kakšno drugo zavarovanje, najpogosteje je to nezgodno zavarovanje ali pa zavarovanje za zdravstveno asistenco v tujini.

Razlika v ceni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je najverjetneje posledica enega od treh razlogov:
– doplačila na premijo (zavarovanja nismo sklenili znotraj enega leta od dneva, ko smo postali zavezanec za doplačila za storitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja)
– maksimalni 3% zakonsko določen popust
– druga zavarovanja, ki jih plačujete skupaj s položnico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja se izvaja enkrat mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Višina premije je odvisna od zgoraj navedenih faktorjev.

V primeru, da se vaša cena oziroma premija oziroma izračun zavarovanja ne ujema z vašim izračunom vam bodo na zavarovalnici z veseljem pojasnili kje so ceno dobili in vam v primeru napake preveč plačan znesek tudi povrnili.

Izračun zavarovanja je podlaga za višino mesečne premije.

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE POPUST

Kot smo povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne pozna drugih popustov razen maksimalno zakonsko določenega 3% popusta.

Tudi tega lahko trenutno dobite le pri zavarovalnici Vzajemna. Različni komercialni popusti niso mogoči, vendarle je potrebno omeniti, da pri Generaliju in Triglavu dopolnilno zdravstveno zavarovanje spada v paket zavarovanj, posledično seveda lahko uveljavljate zaradi več sklenjenih zavarovanj dodatni popust pri sklenitvi vaših premoženjskih zavarovanj kot sta zavarovanje avta in hiše oziroma stanovanja.

Poudariti je potrebno, da zavarovalnica z najnižjo ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni v vseh primerih najugodnejša. Predlagamo vam da si pred sklenitvijo pregledate tudi ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ugodnosti lahko preverite na povezavi dodatno zavarovanje ponudbe.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti