Na visokošolskih ustanovah študenti ob diplomi ne izgubijo statusa študenta, na višješolskih ustanovah

pa študenti ob diplomi izgubijo status študenta.

Z izgubo študentskega statusa si morajo študenti višjih šol ob diplomi urediti tudi zdravstveno zavarovanje.

Študenti visokošolskih ustanov pa ob diplomi obdržijo status študenta in si posledično morajo zdravstveno

zavarovanje urediti ob koncu šolskega leta pop over to these guys.