… si moramo urediti pravočasno. Obvezno zavarovanje nam plačuje delodajalec, dodatno zavarovanje pa moramo urediti sami.

Dodatno zavarovanje pri prvi zaposlitvi nam zagotovi, da nam pri obisku zdravnika ni potrebno ničesar plačati ali doplačati. Pokažemo le zdravstveno kartico in celoten račun plača zdravstvena zavarovalnica.

Dodatno zavarovanje pri prvi zaposlitvi

Najpomembneje je, da si dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredimo pravočasno. Če zamudimo zakonsko določen rok, ki znaša mesec dni pademo v trimesečno čakalno dobo. To pomeni, da nam zavarovanje prične veljati šele čez 3 mesece.

PRIMER: Matjaž Novak je dne 21.4 .2021 izvedel, da ga bo delodajalec zaposlil s 1.5.2021. 22.4.2021 je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje z datumom začetka 1.5.2021. Skladno z zakonom mu je delodajalec 1.5.2021 pričel plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje in Matjaž Novak je imel pravočasno urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zavarovanje pravočasno

Če bi Matjaž Novak zavarovanje sklenil 1.6.2021 ali kasneje, bi mu zavarovanje pričelo veljati šele čez 3 mesece.

Pomembno je da veste, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za nazaj ni možno skleniti. Lahko se ga sklene za naprej, za nazaj pa ne.

3 mesečna čakalna doba zagotavlja vzdržnost zdravstvenega sistema. Če te čakalne dobe ne bi bilo, bi vsakdo dopolnilno zavarovanje sklenil le, ko bi zbolel ali se poškodoval, ko bi ozdravel, pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bi več plačeval.

Sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa je vzdržen le, če vsi zavarovanci zavarovanje plačujejo ves čas. Ko se poškodujemo ali zbolimo, ne moremo 3 mesece čakati na zdravnika.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti