…nam velja do dneva začetka redne zaposlitve oziroma do konca šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let.

Mnogi študenti in dijaki so prepričani, da imajo zdravstveno zavarovanje lahko urejeno po starših dokler imajo status študenta ali dijaka.

V večini primerov to drži, saj se večina dijakov in študentov redno zaposli pred koncem šolskega leta v katerem so dopolnili 26 let.

Dodatno zdravstveno zavarovanje po 26. Letu

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o. Naše poslanstvo je, da skrbimo za ureditev dodatnega zavarovanja za člane e Študentskega servisa.

e-Študentski servis za svoje člane poskrbi, da imajo le ti pravočasno urejeno zdravstveno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje po 26 letu sestavljata 2 dela in sicer osnovno zdravstveno zavarovanje po 26 Letu, ki si ga uredite na ZZZS in dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26 Letu, ki si ga lahko uredite ONLINE na naši spletni strani.

DOPOLNILNO ZAVAROVANJE IMA 2 PASTI

Če si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar je v pogovornem jeziku enako kot dopolnilno zavarovanje, ne uredimo pravočasno, pademo v trimesečno čakalno dobo….

PRIMER 1: Matej je padel z motorjem, ker si ni pravočasno uredil dopolnilnega zavarovanja je moral tisti del zdravljenja, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačati iz lastnega žepa….

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne plačujemo, nas ob vključitvi čaka višja premija.

PRIMER 2: Štefan 15 let ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Včeraj se je odločil, da bo zavarovanje sklenil. Osnovna premija pri Vzajemni je na dan 1.5.2021 34,6eur mesečno. Ker Štefan več kot 15 let ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja mu mora zavarovalnica na podlagi zakona ZZVZZ premijo zvišati za 3% za vsako leto, ko dopolnilnega zavarovanja ni plačeval.

Štefan bo moral plačevati 50,17eur mesečno.

Dodatno zdravstveno zavarovanje po 26. Letu

S pravočasno sklenitvijo se izognete stresu, da je potrebno v nekem trenutku plačati nekaj 1000 eur za zdravstvene storitve in doživljenjskemu plačevanju višje premije.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti