V primerjavi z ostalimi zavarovanji je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju glavna posebnost 3mesečni odpovedni rok.

Kot smo že povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pri prekinitvi pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predvideva 3mesečni odpovedni rok. To pomeni, da je po odpovedi zavarovanja potrebno še 3mesece premijo plačevati pri trenutni zavarovalnici, šele po tem roku začnemo zavarovanje plačevati pri novi zavarovalnici.

V praksi stranke pri menjavi zavarovalnice dejansko plačujejo premijo pri trenutni zavarovalnici 3-4 mesece, saj je v primeru prestopa sklenitev možna le z datumom prvi(1.) v mesecu.

Posledično to pomeni, da se v primeru sklenitve do 20. v mesecu plačuje premija pri trenutni zavarovalnici še 3 mesece, po 20.tem v mesecu pa 4 mesece.

Janez Novak se je odločil za menjavo zavarovalnice. Trenutno zavarovalnico A je 23.12.2015 zamenjal za zavarovalnico B.  Zavarovanje pri zavarovalnici B mu bo pričelo veljati s 1.5.2016.

Če bi zavarovanje sklenil s 19.12.2015, bi mu zavarovanje pri zavarovalnici B pričelo veljati s 1.4.2016.

Pri menjavi zavarovalnici je kritje za stroške zdravstvenih storitev ves čas 100% zagotovljeno.

Janezu  Novaku kritje pri novi zavarovalnici prične s 1.4.2016. Do 1.4.2016 00.00 krije stroške zdravstvenih storitev zavarovalnica A, že trenutek po tem datumu pa kritje stroškov zdravstvenih storitev prevzame zavarovalnica B.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti