Zamenjava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je preprosta. Za menjavo se uporablja isti obrazec kot za prvo sklenitev.

V primerjavi z ostalimi zavarovanji je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju glavna posebnost 3 mesečni odpovedni rok. Prav tako je pogoj, da ste pri obstoječi zavarovalnici plačali vsaj 12 premij.

Menjava zdravstvenega zavarovanja prinaša enake ugodnosti kot prva sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po domače: upravičeni ste do vseh ugodnosti, kot bi zavarovanje sklepali prvič.

Menjava dodatnega zavarovanja je omogočena na povezavi sklenitev dodatno zavarovanje.

Dopolnilno zavarovanje menjava

Kot smo že povedali zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pri prekinitvi pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predvideva 3 mesečni odpovedni rok.

To pomeni, da je po odpovedi zavarovanja potrebno še 3mesece premijo plačevati pri trenutni zavarovalnici, šele po tem roku začnemo zavarovanje plačevati pri novi zavarovalnici.

V praksi stranke pri menjavi zavarovalnice dejansko plačujejo premijo pri trenutni zavarovalnici 3-4 mesece, saj je v primeru prestopa sklenitev možna le z datumom prvi (1.) v mesecu.

Posledično to pomeni, da se v primeru sklenitve do 20. v mesecu plačuje premija pri trenutni zavarovalnici še 3 mesece, po 20.tem v mesecu pa 4 mesece.

3 mesečni odpovedni rok

Janez Novak se je odločil, sledila je menjava dopolnilnega zavarovanja. Trenutno zavarovalnico A je 23.12.2020 zamenjal za zavarovalnico B.  Zavarovanje pri zavarovalnici B mu bo pričelo veljati s 1.5.2021.

Če bi zavarovanje sklenil s 19.12.2015, bi mu zavarovanje pri zavarovalnici B pričelo veljati s 1.4.2016.

Pri menjavi zavarovalnici je kritje za stroške zdravstvenih storitev ves čas 100% zagotovljeno.

Janezu  Novaku kritje pri novi zavarovalnici prične s 1.4.2016. Do 1.4.2016 00.00 krije stroške zdravstvenih storitev zavarovalnica A, že trenutek po tem datumu pa kritje stroškov zdravstvenih storitev prevzame zavarovalnica B.

Janez Novak ni bil niti trenutek brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Menjava zavarovalnice za dodatno zavarovanje je preprosta, za sklenitev zavarovanja kliknite na povezavo ureditev dodatnega zavarovanja.

Sprememba dopolnilnega zavarovanja

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o. pri nas je menjava dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma menjava zavarovalnice povsem brezplačna. Našim strankam po mailu ali navadni pošti pošljemo pristopnico nove zavarovalnice in pooblastilo s katerim pooblasti novo zavarovalnico, da lahko nova zavarovalnica v strankinem imenu pri trenutni zavarovalnici odpove zavarovanje.

S tem je urejena sprememba dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti