Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje tudi minimalno dobo trajanja pogodbe pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In sicer je ta minimalna doba trajanja  eno leto.

Pogodbo lahko odpovemo po poteku enega leta od sklenitve s trimesečnim odpovednim rokom.

Janez Novak je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje 15.1.2015. Pogodbo lahko odpove 16.1.2016. Zaradi 3mesečnega odpovednega roka, mora plačati še tri mesečne premije. V tem času mu zavarovalnica krije stroške zdravstvenih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V primeru, da se sklenitelj zavarovanja oziroma zavarovanec odseli v drugo državo, se lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje na podlagi pogodbe tujega zdravstvenega zavarovanja  za čas odsotnosti zamrzne. V tem primeru govorimo o zamrznitvi zavarovanja.

Prav tako se dopolnilno zavarovanje lahko zamrzne, če je študent brez statusa(mlajši od 26 let) zopet pridobil status študenta. V tem primeru le pošlje veljavno  potrdilo o šolanju na svojo zavarovalnico.

V času, ko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznjeno,  premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potrebno plačevati.

V primeru, da se oseba, ki ima zamrznjeno zavarovanje vrne iz tujine, se ji zavarovanje reaktivira in mesečno premijo zopet  normalno plačuje naprej.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti