…potrebujemo, če izgubimo status, če se redno zaposlimo in ob koncu šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let.

V vseh treh primerih postanemo zavezanci za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade nas varuje pred morebitnimi visokimi stroški zdravstvenih storitev.

V primeru redne zaposlitve nam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec… Ob izgubi statusa oziroma ob koncu šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let pa postanemo zavezanci tudi za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cena obveznega zdravstvenega zavarovanja na dan 1.5.2021 je 26,13 eur mesečno.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade

Torej, če želite imeti zdravstveno zavarovanje na način kot do sedaj, kar pomeni da pri obisku zdravnika pokažete le kartici in za zdravstvene storitve ne plačujete oziroma doplačujete, morate ob izgubi statusa urediti in obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V primeru redne zaposlitve vam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa morate urediti sami.

POZOR! Dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredite pravočasno!

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravočasno

Od dneva, ko postanete zavezanci za plačilo zdravstvenih storitev(od dneva zaposlitve, od dneva izgube statusa) imate natanko 1 mesec časa, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vsako sklepanje zavarovanja po tem obdobju pomeni, da vam bo dopolnilno zavarovanje pričelo veljati čez 3 mesece.

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., pri nas lahko primerjate vse ponudnike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na enem mestu in na povezavi skleni dodatno zavarovanje  sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje ONLINE.

Sinonimi oziroma sopomenke oziroma okrajšave besedne zveze dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade so dodatno zdravstveno zavarovanje za mlade, dopolnilno zavarovanje za mlade in dodatno zavarovanje za mlade.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti