Datum: 20.7.2018

Pogosti so primeri, ko zavarovanci ne vedo ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebno obnoviti. Večina prebivalstva je navajena, da vsako leto obnovi polico avtomobilskega zavarovanja. Hišo ali stanovanje obnavljamo navadno vsakih 5 ali 10 let. Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju pa je zopet drugače. Polica se prekine le, če jo zavarovanec prekine, ob menjavi zavarovalnice ali smrti zavarovanca.

Torej, čeprav na vaši polici dopolnilnega zavarovanja piše, da je le ta sklenjena od 1.1.2013 do 1.1.2014, vam ni potrebno narediti ničesar, saj se bo vaša polica avtomatsko vsako leto podaljšala za eno leto.

Tudi v primerih, da menjate službo in je premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do sedaj plačeval vaš delodajalec, vam zavarovanja ni potrebno sklepati na novo. Poklicali boste zavarovalnico in se dogovorili kdo bo od danes dalje za vas plačeval premijo.

Povsem enako velja za upokojence. Ob upokojitvi ni nobene potrebe po novem sklepanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kontaktirate le zavarovalnico in se dogovorite za način plačevanja. Vendar pozor!!! Zaposleni pri odtegljaju od plače pri zavarovalnici Vzajemna avtomatično dobijo 3% popust. Odtegljaj od plače je najcenejši način plačevanja premije, saj nam banka pri trajnem nalogu ali nalogu UPN (položnici) zaračunava stroške.

Pri zavarovalnici Vzajemna pa upokojenci v primeru odtegljaja od pokojnine ne dobijo 3% popusta, kar pomeni, da je za upokojence cenejši način, če si izberejo SEPA nalog oziroma »trajni« nalog, saj bodo v tem primeru dobili 3% popust in skupni strošek bo nižji.

Študentom, ki so dopolnilno zdravstveno zavarovanje nekoč že sklenili, pa so potem zopet dobili status študenta, le tega ni potrebno sklepati na novo, saj imajo zavarovanje zamrznjeno in ob ponovni izgubi statusa študenta oziroma ob pričetku redne zaposlitve, dopolnilno zdravstveno zavarovanje le reaktivirajo.