Datum: 31.3.2018

Zelo zanimiv podatek je, da v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja različne zavarovalnice premijo obračunavajo na različne načine. Vzajemna svojim zavarovancem račun izstavlja za prihodnji mesec, medtem ko Triglav in AdriaticSlovenica račun izstavljata za tekoči mesec.

V praksi se posledično dogaja, da v primeru menjave zavarovalnice zavarovanci v določenih primerih dobijo dve položnici, v drugih primerih pa nobene.

Pomemben podatek je, da pri prestopu oz menjavi zavarovalnice za dopolnilno zavarovanje ne boste plačali dvojne premije. Kot rečeno je različen le sistem obračunavanja premije pri posamezni zavarovalnici. Nekatere zavarovalnice premijo pobirajo za tekoči mesec, druge pa za en mesec vnaprej.