Datum: 30.3.2018

Maja 2018 Vzajemna viša premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija se tako viša za 4,5%. Osnovna premija brez 3% popusta bo tako po novem znašala 30,12eur. Najnižja možna premija s 3%popustom pa bo po novem znašala 29,22eur.

Premija se je tako povečala za 1,3eur oziroma za 4,5%. Vzajemna pa je v lanskem letu na segmentu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj beležila 5mio eur izgube.

Vzrokov za zvišanje je več:
-dogovor vlade o povišanju plač zdravnikom
-povišanje zdravstvenih storitev s strani ministrstva za zdravje za 5%
-sofinanciranje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za skrajšanje čakalnih vrst

Ne glede na vzroke je bistveno dejstvo, da so stroški zdravstvenih storitev narasli, rast stroškov pa se pričakuje tudi v prihodnosti.

S staranjem prebivalstva pa lahko višanje premije pričakujemo tudi v prihodnosti.