…povzroča ljudem 2 težavi. Če ga ne sklenemo pravočasno, prične veljati čez 3 mesece. Za vsako leto ko ga ne plačujemo se nam premija zviša za 3 %.

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V pogovornem jeziku ljudje prostovoljno zdravstveno zavarovanje enačijo z dopolnilnim ali dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, skrajšano tudi PZZ zavarovanje.

Kakorkoli mu že rečete, če imamo urejeno prostovoljno in obvezno zdravstveno zavarovanje, pri zdravniku le pokažemo zdravstveno kartico in ničesar nam ni potrebno plačati ali doplačati za zdravstvene storitve.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Največja težava nastane, ker določeni ljudje mislijo, da če sklenejo prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, da le to prične veljati takoj. Dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje prične veljati takoj le v primeru, če ga sklenem pravočasno.

Pravočasno sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni, da prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenemo v roku enega meseca od dneva, ko smo postali zavezanec za plačilo storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

PRIMER: Janez Novak se je prvič redno zaposlil s 1.5.2021. Z redno zaposlitvijo je postal zavezanec za plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
10.5.2021 je sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje in naslednji dan to je 11.5.2021 je že imel kritje za plačilo stroškov zdravstvenih storitev iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Če bi Janez Novak sklenil prostovoljno zdravstveno zavarovanje 1.6.2021, bi imel kritje za plačilo stroškov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 2.9.2021 oziroma čez 3 mesece.

Če Janez Novak v tem obdobju zboli, mora plačati vse stroške iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz lastnega žepa.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti