ZUPŠ (Zakon za urejanje položaja študentov) na nov način ureja pravice študentov do obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do 17.11.2017 je veljalo, da si mora vsak študent z dopolnjenim 26. letom sam na novo urediti dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje. Sedaj pa velja pravilo, da je vsak študent, ki dopolni 26 let in ima status študenta/dijaka lahko zavarovan kot družinski član do konca študijskega leta v katerem dopolni 26. let.
Do sedaj je torej veljalo, da si je študent ob dopolnjenem 26. letu moral sam urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Po novem bo tak študent moral to storiti najkasneje 1.10 v naslednjem letu.
PRIMER: Aljoša Novak 7.6.2018 dopolni 26. let. Kot vzdrževani družinski član je lahko zavarovan do konca tekočega šolskega leta, to je 30.9.2018. S 1.10.2018 si mora urediti dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje.
 

Oktobra smo bili priča popolni zmešnjavi med skoraj 2000 študenti. ZZZS je začel uveljavljati novelo ZViS v kateri piše, da je študent lahko zavarovan kot družinski član največ za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji…..Tega študenti niso vedeli, nekatere enote ZZZS so študente o tem obveščale druge pa spet ne. Lahko trdimo, da je bila zmeda popolna. Na koncu je le zmagal razum in dne 21.11.2017 je v veljavo stopila nova novela ZViS, ki je zgoraj omenjene omejitve odpravila. Sedaj velja, da ima študent lahko urejeno zdravstveno zavarovanje dokler ima status študenta vendar največ do konca šolskega leta v katerem dopolni 26 let.