Datum: 4.9.2018

Večina zavarovancev premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja plačuje preko trajnega naloga – sepa naloga. Vse pogosteje pa se dogaja, da zavarovanci plačujejo z odtegljajem direktno od plače, saj s tem prihranijo nekaj centov, ki bi jih sicer plačali banki, saj trajni nalogi niso brezplačni.

V primeru menjave delodajalca mora zavarovanec sporočiti naziv novega delodajalca, da se mu na novo vzpostavi odtegljaj od plače.

Enaka zgodba je v primeru upokojitve, če je zavarovanec imel urejen odtegljaj od plače, si mora na novo urediti odtegljaj od pokojnine. Pri tem je koristno vedeti, da pri zavarovalnici Vzajemna pri odtegljaju od plače upoštevajo 3% popust, pri odtegljaju od pokojnine pa tega odtegljaja ne upoštevajo

Upokojencem se torej pri zavarovalnici Vzajemna bolj splača imeti trajni nalog kot odtegljaj od pokojnine.

Pogosto vprašanje je ali pri menjavi službe ali v primeru upokojitve moram dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti na novo? Odgovor je NE. Spremeniti moramo le plačnika, medtem ko pogodba ostane v veljavi, saj se razen plačnika nič drugega ne spremeni.

Smrt zavarovanca

V primeru smrti zavarovanca je potrebno zavarovalnici sporočiti datum smrti.

Ko zavarovalnica prejme obvestilo, neha pošiljati položnice oz. premijo trgati s TRR-ja. Koristno je vedeti tudi to, da v primeru, da je bila plačana letna premija, zavarovalnica zakonitim dedičem povrne sorazmerni delež že plačane premije.