…vpisujejo ljudje v iskalnike, ko jih zanima ali lahko na ZZZS poleg obveznega sklenejo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov: iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki si ga uredite na ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) oziroma vam ga ob zaposlitvi uredi vaš delodajalec in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki si ga navadno uredimo sami na eni od treh zavarovalnic, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

ZZZS dodatno zavarovanje

Dne 1.5.2021, ko pišemo ta članek znaša cena obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane 26,13 eur mesečno. Seveda ta cena veljale če niste redno zaposlen, imate svoj s.p…. V primeru redne zaposlitve mora skladno z zakonom vaš delodajalec sam odvajati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so navadno mnogo višji od 26,13 eur mesečno.

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Študenti in dijaki, ki imajo status študenta ali dijaka so lahko do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let ali redne zaposlitve zavarovani po starših. V tem primeru jim država plačuje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Pri zdravniku le pokažejo zdravstveno izkaznico in za zdravstvene storitve jim ni potrebno ničesar plačati.

POZOR: Ob prvi redni zaposlitvi, izgubi statusa študenta ali dijaka ali ob koncu šolskega leta v katerem ste dopolnili 26 let, si morate pravočasno urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Na naši spletni strani lahko preverite vse ponudnike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, preverite lahko kakšne ugodnosti nudijo v primeru sklenitve, na povezavi dodatno zavarovanje prek spleta  lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleneš ONLINE.

Skleni zavarovanje Preveri ugodnosti